Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Markkinointi Ukkonen Oy
Mäntysuonkatu 14 53500 Lappeenranta

2. Rekisteristä vastaava
Markkinointi Ukkonen Oy Niko Ukkonen vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Markkinointi Ukkonen Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Markkinointi Ukkonen Oy:n asiakassuhteiden hoitaminen, uutiskirje- ja kampanjalistojen ylläpitäminen, Markkinointi Ukkonen Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakastietojen perusteella luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Sähköpostiosoite
Osoite
Puhelinnumero
Yritys ja toimenkuva

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Markkinointi Ukkonen Oy:n asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä kolmansien osapuolien ylläpitämistä yritystietokannoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina suojatussa tietoverkossa.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten